top of page

Actiegroep Niet Te Koop

Actiegroep Niet Te Koop strijdt sinds 2016 tegen de verkoop van sociale huurwoningen. In 2016 en 2019 werden 3 benedenwoningen bezet. In 2020 had Amsterdam 53.000 sociale huurwoningen minder dan in 2003 door sloop, verkoop en liberalisatie. De grootste vermindering komt door verkoop: wel 30.500 woningen! 

 

De verkoop in de ‘populaire’ buurten gaat door. Prestatie-afspraken gemaakt met gemeente, corporaties en de huurders van de corporaties zijn flinterdun. De beloofde nieuwbouw is beneden de maat. En als er gebouwd wordt, dan is het niet op de plek waar verkocht is. In 2020 zouden er 750 sociale woningen bijkomen. Er zijn er echter 10 verdwenen!

 

Steeds beloven gemeente en corporaties dat de nieuwe woningen er echt gaan komen. Maar wanneer dan? En voor wie? Veel van de nieuwbouw is slechts bedoeld voor jongeren tot 28. Ondertussen zakken door verkoop en liberalisatie de percentages in de populaire volkswijken door de bodem. Amsterdam Zuid heeft inmiddels nog slechts 24% woningen in eigendom van corporaties. 

 

Wij vragen aan de wethouder of hij de woningen die corporaties wil verkopen kan opkopen. Dat betekent dat de gemeente weer een woningbedrijf krijgt. Het verstrekken van leningen aan corporaties zou ook een mogelijkheid zijn.

bottom of page