Last van de buren

Het was weer eens zover, onlangs tijdens het Woonspreekuur. Een huurder deed zijn beklag over het gedrag van zijn buren. Sinds deze hun intrek hebben genomen in de woning boven hem, doet hij ‘s nachts geen oog meer dicht: muziek tot diep in de nacht, in- en uitlopende bezoekers en gestamp op de houten vloeren. Wat kan hij hieraan doen, is de vraag?

Regelmatig krijgt het Woonspreekuur bezoek van huurders die overlast ondervinden van hun buren. Dit soort problemen laat zich maar moeilijk oplossen: de woningen in De Pijp zijn vaak oud en gehorig en hoeven ook niet te voldoen aan dezelfde isolatievoorschriften als nieuwbouwwoningen. Bovendien is het begrip ‘overlast’ uitermate subjectief: wat de één als hinderlijk ervaart vindt de ander totaal geen probleem.

In dit soort gevallen kan een professionele organisatie voor burenbemiddeling uitkomst bieden, maar dat heeft eigenlijk alleen zin als beide partijen het probleem onderkennen en bereid zijn om tot een oplossing te komen. Dit is niet altijd het geval: overlastveroorzakers hebben vaak lak aan hun buren en aan de door hen ingeschakelde hulptroepen. Tegen de overlastveroorzaker die zich niet op zijn gedrag laat aanspreken zijn zwaardere middelen nodig.

De klager die het spreekuur bezocht kreeg als belangrijkste advies om een dossier op te bouwen. Houd bij wanneer de overlast plaatsvindt en waar die overlast uit bestaat. Meld de hinder en overlast consequent bij de verhuurder en als deze ernstig is ook bij de politie. Doe dat het liefst schriftelijk, zodat later de aard en frequentie van de overlast gemakkelijk kan worden aangetoond.

Als de overlastveroorzaker huurder is van dezelfde verhuurder, dan is de verhuurder jegens degene die de overlast ondervindt aansprakelijk. De verhuurder is immers verantwoordelijk voor het rustig woongenot en als dat woongenot wordt verstoord, dan is de verhuurder hierop aan te spreken. Let wel dat het ook voor een verhuurder niet altijd gemakkelijk is het gedrag van zijn huurders te corrigeren. Huurders worden beschermd door de wet, óók huurders die overlast veroorzaken.

Verhuurders komen er niet onderuit om op te treden tegen overlastgevende huurders. Er zijn voorbeelden bekend van huurders die hun verhuurder middels een juridische procedure dwongen om een ontruimingsprocedure tegen hun buren te starten. Of zo’n procedure kans van slagen heeft hangt natuurlijk af van de specifieke omstandigheden van het geval. Er zal immers objectief moeten worden vastgesteld of het daadwerkelijk om een geval van overlast gaat en niet om een ordinaire burenruzie, want in dat geval hebben vaak meer partijen schuld.

De huurder die het spreekuur bezocht was nog lang niet zover dat hij zijn verhuurder een juridische procedure in het vooruitzicht kon stellen. Daarvoor was zijn dossier nog te summier. Bovendien bleek dat hij nauwelijks met zijn buren communiceerde, laat staan dat hij hen duidelijk had gemaakt dat hij soms nachten van hen wakker ligt. Daarmee had deze huurder de belangrijkste en eerste stap overgeslagen: gewoonweg met de buren het gesprek aangaan. Dat doet soms wonderen!

Guido Zijlstra

Deze bijdrage verscheen eerder in De Pijp Krant

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*