top of page

Petitie voor échte sociale huur

Onderstaande tekst is afkomstig van de website degoedezaak.org. Lees daar vooral verder en teken de petitie die gericht is aan het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Amsterdam.


Er is al lange tijd sprake van een wooncrisis in dit land. Betaalbare en goede huisvesting verdwijnt. Ook in Amsterdam Nieuw-West.


De Bundel wil een woongemeenschap opbouwen voor huurders die nu uit Nieuw-West worden verdreven door sloop en hoge huurprijzen. Zoals jongeren die vastzitten bij hun ouders en gezinnen die hun woning zijn kwijtgeraakt door de sloop van sociale huurwoningen. Wij willen dit gebouw realiseren op kavel 6 bij het August Allebéplein, die de gemeente deze zomer openstelt voor inschrijvingen van wooncoöperaties. Maar tot onze schrik heeft de gemeente nu besloten om hier geen bouw van sociale huurwoningen toe te staan. Terwijl dure huurprijzen voor vele buurtgenoten onbetaalbaar zijn.


Dit is onbegrijpelijk, in deze buurt is er een enorme behoefte aan goede en betaalbare huurwoningen. Veel van de sociale huurwoningen worden gesloopt. Daarvoor komt slechts een klein deel terug, en dit bestaat met name uit kleine en tijdelijke jongerenwoningen. Op deze manier wordt een groot deel van de buurtbewoners weggejaagd.

Het moet afgelopen zijn met de gentrificatiepolitiek van de wooncorporaties en de gemeente Amsterdam. Nieuw-West is er voor iedereen!


Wij eisen: - Dat er gewaarborgd wordt, dat alle oorspronkelijke bewoners het recht hebben om terug te keren in de sloopplannen van sociale huurwoningen; - Echte sociale huur. Dus geen tijdelijke jongerenwoningen, maar permanente woningen voor jongeren en woningen met genoeg ruimte voor gezinnen; - Dat de Kavel 6 de mogelijkheid biedt voor wooncoöperaties om sociale en middenhuur te ontwikkelen; - Voorrang voor jongeren van kleur uit de buurt in de nieuwbouwplannen, die te maken hebben met discriminatie op de woningmarkt en door gentrificatiepolitiek uit hun eigen buurten worden verjaagd.
Commentaires


bottom of page