top of page

Uitnodiging bijeenkomst Huur Te Duur


Datum: donderdag 5 oktober

Tijd: 20:00-22:00

Locatie: Buurthuis Lydia

Adres: Roelof Hartplein 2A, Amsterdam

Programma

19:45 Inloop

20:00 Welkomstwoord

20:15-20:45 Onderwerp: Actie Wij weigeren de huurverhoging

Stand van zaken, vragen en antwoorden


20:45-21:00 Onderwerp: Sociale voorraad. Flitsacties actiegroep Niet Te Koop, onderhandelingen over Prestatieafspraken 2024-2027


21:00-21:15 Pauze

21:15-22:00 Onderwerp: Bond Amsterdamse Huurders (BAH), de huurdersvereniging waar alle Amsterdamse huurders lid van kunnen worden. Huurdersvereniging de Pijp, Huurders-vereniging Centrum en HuurdersBelangZuid zitten in een fusieproces richting de BAH.

Inleidend praatje, vervolgens vragen en antwoorden.

Oproep om lid te worden van de BAH en de vraag of men actief wil worden in de volgende (actie)groepen

  • Huur Te Duur;

  • Niet Te Koop;

  • Leefbaarheid;

  • Ledenwerving

22.00-22.30 Napraten met drankje

Comments


bottom of page