Wat is duurzaam wonen?

Zelf woning isoleren met behulp van houtvezelplaat en leemstuc onder begeleiding van Max Drath.

Mijn naam is Max Drath. Ik ben bouwkundig en bouwbiologisch architect en richt mij hoofdzakelijk op het duurzaam en ecologisch renoveren van woningen. Denk hierbij aan het laten verbouwen maar ook aan werkelijke zelfbouw omdat natuurlijke bouwmaterialen hiervoor uiterst geschikt zijn. Hiernaast ondersteun en adviseer ik als bouwbioloog de leefomgeving in woningen met als doel zo gezond en duurzaam mogelijk te wonen.

De belangrijkste definitie over duurzaamheid komt voor mij uit het rapport van de Brundtland Commission: ‘Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.’

Het gaat hierbij om de drie P´s, People (mensen), Planet (planeet) en Profit (winst/welvaart). Daarbij is het van belang niet alleen op natuur, samenleving en economie te letten, maar ook op de gevolgen voor komende generaties.

Bij duurzaam wonen maak ik onderscheid tussen een technisch bouwkundige deel (het verduurzamen van de woning zelf) en een individueel sociaal deel dat over duurzaam leven en handelen in en om de woning gaat. Ik vind dat duurzaam wonen altijd een mix moet zijn van duurzaam renoveren of verbouwen en op een duurzame wijze consumeren. Duurzaamheid wordt vandaag de dag al heel snel met energiebesparing en energie opwekken in verband gebracht. Meestal is dan alleen Nul-op-de-Meter of energieneutraal het enige doel. Ik denk daarentegen dat elk stap in verduurzamen waardevol is en ondersteund moet worden door een slim concept. Gezondheid staat voor mij daarbij bovenaan, het richt zich op de kwaliteit van het binnenklimaat als gevolg van materiaalgebruik, het besparen van water en het voorkomen en scheiden van afval. Maar ook het gebruik van de woning en de relatie met de omgeving en openbare ruimte is voor duurzaam wonen belangrijk.

Wat is de technische bouwtechnische kant van duurzaam wonen?
De inzet van de zogenoemde traditionele bouwmaterialen brengt veel schadelijke stoffen in de woning met zich mee. Voor bijna alles wat de industrie produceert zijn er alternatieven uit 100% natuurlijke bronnen. Kies daarom zo veel mogelijk voor producten en materialen die de vervuiling van aarde, lucht en water zoveel mogelijk beperken en die als het kan regionaal te betrekken zijn. Ecologische of natuurlijke materialen zijn ongevaarlijk voor mens en natuur en hebben eigenschappen die, als ze slim worden ingezet, het binnenklimaat verbeteren. Denk hierbij aan vocht- en warmteregulering, waarbij wanden altijd voor een aangename luchtvochtigheid zorgen en de woning bijvoorbeeld beschermt tegen oververhitting in de zomer.

In mijn bijdragen aan deze rubriek ga ik in op natuurlijke materialen als hout, houtvezel, papiervezel, stro, leem, kalk, hennep en vlas, maar ook op gerecyclede kleding, glas, baksteen, aluminium en, zelfs kunststof.

Wat is de sociale kant van duurzaam wonen of leven?
Hier gaat het om beslissingen die elke bewoner zelf kan beïnvloeden. Onder duurzaam leven versta ik consumptie waarbij het milieu, de mens, het dier en het ecosystemen zo min mogelijk schade wordt toegebracht. De consument dient altijd rekening te houden met de manier waarop de producten die hij koopt en verbruikt tot stand zijn gekomen, hoe ze zijn vervoerd, of ze afbreekbaar en of recyclebaar zijn, etc.

Max Drath
maxdrath@ecoreach.nl

Max Drath houdt elke zaterdag het gratis spreekuur ‘duurzaam renoveren en wonen’ in het Groen Gemaal (Sarphatipark).
Aanmelding per mail verplicht t/m woensdags voorafgaand aan de zaterdag: maxdrath@ecoreach.nl

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Max Drath - Huurders Vereniging de Pijp

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*