top of page

Actiegroep Niet te Koop spreekt in bij Raadscommissie


Boudewijn Rückert (voorzitter Huurdersvereniging de Pijp) en Jan Leegwater (bestuurslid Huurdersbelang Zuid) van de ACtiegroep Niet te Koop spraken op dinsdag 11 oktober in bij Raadscommissie Woningbouw en Volkshuisvesting

(tekst Boudewijn Rückert)

Video Raadscommissie onder aan de pagina


Monitoring Prestatieafspraken

Verkoop van sociale huurwoningen gaat door in wijken waar de voorraad sociale huurwoningen afneemt en waar niet of nauwelijks gebouwd kan worden.


Flitsacties

Actiegroep Niet Te Koop voert al zes jaar actie tegen de verkoop van sociale woningen. Sinds 2020 houdt de actiegroep wekelijks een flitsactie bij een woning (op de begane grond of eerste verdieping) die door een woningcorporatie te koop wordt gezet.


Sociale voorraad slinkt

De voorraad sociale huurwoningen in ‘gewilde’ en ‘populaire’ wijken krimpt. In Stadsdeeel Oud-Zuid is minder dan 24% nog in het bezit van een corporatie. De particuliere sociale voorraad krimpt doordat huurhuizen van particulieren na mutatie (verhuizing/overlijden)worden geliberaliseerd. Uiteindelijk zal die particuliere sociale voorraad grotendeels verdwijnen.


Flexwoningen

Nog steeds stellen corporaties dat als zij één woning in een populaire buurt verkopen,ze er drie voor terug kunnen bouwen. Maar wanneer,wat en waar wordt er teruggebouwd? Starterswoningen die met vijfjaarscontracten verhuurd worden, tellen nu mee als volwaardige sociale woningen in de voorraad. Hoeveel van die flexwoningen werden er in 2021 precies toegevoegd? Sinds 2003 zijn er in Amsterdam meer dan 33.000 sociale huurwoningen door verkoop verdwenen. Ondertussen gaat verkoop van échte sociale woningen gewoon door. In 2021 werden er in Amsterdam 868 verkocht. In de Pijp, Rivierenbuurt en Buitenveldert 98.


Corporaties zijn niet terughoudend

Over de verkoop in marktgebied 1 wordt gezegd:‘corporaties zijn terughoudend met de verkoop’en'in de gebieden zijn verkoopafspraken gemaakt'. Actiegroep Niet Te Koop constateert dat er van terughoudendheid bij verkoop door corporaties als de Alliantie en Lieven de Key in De Pijp geen sprake is. De Alliantie heeft in 2020 zelfs opnieuw woningen gesplitst in De Pijp (van Ostadestraat 164/166 op 17-06-2022) en woningcorporatie de Key pondt uit in De Pijp (Coöperatiefhof en omgeving).


Rolstoeltoegankelijke woning

Het deed mij fysiek pijn om te zien dat een rolstoeltoegankelijke woning als Lizzy Ansighstraat 58 verkocht werd. Wethouder Laurens Ivens had nog het idee om ruime benedenwoningen om te katten tot RoWo's (rolstoelwoningen). Hier hoor je niets meer over.


Verdwijnen sociale hesie

Verkoop is altijd slecht voor zittende huurders en het maakt een buurt zwak. Sociale cohesie, buurtgevoel verdwijnt. Na het verlopen van de zelfbewoningsclausule vertrekken eigenaren vaak en komt de woning in het peperdure segment terecht of hij staat leeg. Een eenmaal verkochte woning komt nooit meer sociaal of betaalbaar terug.


Ouderen

Door de verkoop van kunnen ouderen niet meer naar beneden verhuizen in hun eigen buurt. Nieuwbouw in de oude volkswijken is niet of nauwelijks mogelijk.

Er is een enorm gebrek aan sociale woningen. De uitverkoop van onze sociale huurwoningen moet stoppen!


Voorbeeld: Van Ostadestraat 164h

  • 7-6-2020 gesplitst

  • verkocht in 2022 voor € 1.250.000

  • 19-8-2022 omgevingsvergunning uitbreiding in tuin + dakterras op aanbouw


Voorbeeld: Lizzy Ansighstraat 58de

  • Alliantie verkoopt het tafelzilver (rolstoeltoegankelijke woning Lizzy Ansighstraat 58de)

  • De Alliantie bezit 249 woningen minder in het jaar 2021.


Uit de jaarrekening 2021 van Lieven de Key:

Wij verkopen actief woningen uit het bestaand bezit die niet aansluiten bij onze koers. Vanuit deze kasstroom financieren we investeringen in nieuwbouw. Door de verkoop van grote woningen en het terugbouwen van kleinere woningen, ontvangen we per saldo meer huuropbrengsten.

  • het verhuurresultaat € 43,3 miljoen

  • de verkoopopbrengst € 90,9 miljoen

Prioriteiten en vastgoedsturing

De middelen uit exploitatie zijn onvoldoende om al onze ambities te financieren. De afdrachten aan het Rijk voor de verhuurderheffing en de vennootschapsbelasting drukken onze kasstromen flink. De bouwkosten blijven fors.

Voor de financiering van onze nieuwbouwopgave zijn we afhankelijk van verkoop van ons bezit. Ook als de verkoop de komende periode stagneert kunnen we onze ambities voor de periode 2022-2026 realiseren. We gaan dan extra lenen. Om de verkoop niet te laten stagneren, vergroten we de verkoopvijver in zowel de DAEB-tak als de niet-DAEB-tak. En we verkopen gehele complexen die niet passen bij onze koers.コメント


bottom of page