top of page

Actievergadering Wij Weigeren de Huurverhoging/Huur te duur!


Actievergadering om een grote demonstratie voor te bereiden voor eind mei met als leus: ‘Huur Te Duur’. Doel van de actie is zoveel mogelijk reuring te veroorzaken en op alle mogelijke manieren duidelijk te maken dat de maat vol is en de huur de komende jaren bevroren moet worden. Verder aandacht voor de actie ‘Wij weigeren de huurverhoging’.


Programma:

  • Korte beschrijving waar huurders tegenaan lopen;

  • De wanverhouding tussen de loonontwikkeling en de prijsontwikkeling;

  • Het vooropstellen van de vrije marktwerking in de huursector;

  • De stijging van de energiekosten;

  • Uitleg over Wij weigeren de huurverhoging door Willy Lourenssen Zie Wij Weigeren de Huurverhoging - Weiger de huurverhoging!


Woensdagavond 20 april. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang programma 20.00 uur. Locatie:Tetterode, Da Costakade 160.


Namens de drie samenwerkende huurdersverenigingen: Huurdersvereniging Centrum,Huurdervereniging De Pijp en HuurdersBelangZuid,

Kommentare


bottom of page