top of page

Flitsactie Van Ostadestraat 164-HS

Op zaterdag 22 januari vond een Flitsactie op de Van Ostadestraat 164-HS plaats door Actiegroep Niet Te Koop.


Er is geflyerd, geplakt en er zijn opnames gemaakt, want meer dan zes nullen voor dit benedenhuis is gladweg om te proesten.


Forest wildfire

Ontwerp affiche: Kimbel Bouwman


Terug naar een bescheiden sociale huur! Want dit is bespottelijk, bezopen, besodemieterd duur!

De Alliantie heeft het gepresteerd een voormalige sociale huurwoning te koop aan te bieden voor één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro. Waar ze de moed vandaan haalt om dan zonder blikken of blozen er bij te vermelden dat sociale huurders bij het bieden voorrang hebben, mag Joost weten. Die voorrangsregeling vervalt wel bij een bod onder de vraagprijs, wordt er nog fijntjes bijgevoegd.


Met het complex aan de Van Ostadestraat blijkt bij nader onderzoek meer aan de hand dan alleen de exorbitant hoge vraagprijs. Zo is het pand pas onlangs gesplitst: in juni 2020. Twee panden ernaast heeft de Alliantie een complex panden, de nummers 158, 160 en 162, die de corporatie wil slopen! Zeer tegen de wil van de bewoners. De verstandhouding met hun verhuurder is inmiddels zo slecht, dat er niet meer wordt gepraat.


Vandaar dat de 69e flitsactie van actiegroep Niet Te Koop zich richtte tegen de verkoop van nummer 164-huis en tegen de sloop van de nummers 158-160-162. Wij zullen niet wijken voor de rijken!


Meer informatie vind je op:#depijp #stopdeverkoop #vanostadestraat #niettekoop

Commentaires


bottom of page